Eid Shayari.

Eid Shayari

Ab kay bars yeh kaise Eid ae .

qasir rahe milne sey behan or bhai.

Ilahi! alam-e-fani may shamat yeh kaise aae.

Nafsi Nafsi key har taraf pari dohae.

Hae jadeed science bhi kam na aae.

marte hoe pidar ki na suni kise nay duhai.

Noor Akhter Bashar key yeh kaise sorat ubhar aae.

Afaqi baliyat nay bashar key gardan urae.

 

Leave a Reply