Funny Urdu Poetry on Students- kamal kartay hain

Parh Parh kuch log zindagi kharab krtay hain

jo nahin parhtay WALLAH wo kamal krtay hain

Parh lo Parh lo khta hay hr koi hum say

Pr hum bhi dheet hain khan kisi ka khayal kartay hain


funny poetry on students

Leave a Reply