Iqbal

  

Sataron  se   aagy    jahan    or  bhi    hain

abhi   ashq   ky   amthan  or     bhi      hain

tahi    zunrgi   se   nahi    ye     fazayn

yahan   saykaron    karwan  or  bhi  hain

qnaat   na  kr   aalm   rang  or  bo  pre

chman   or  bhi    ashyan   or  bhi  hain

agar  kho   gaya   ak   nashmyn   to  kya  gham

maqamat   aah   o  fa       or  bhi   hain

to  shahyan   hai  prewaz  hai  kam  tera

tere   samany   asaman   or  bhi     hain

asi   roz   shab   mein   aljh   kr   na  rah   ja

ka  tere  zman  or  makan   or  bhi   hain

gaye  dan  ka  tanha   tha  mein  anjman  mein

yahan   ab   mary   razdan  or   bhi     hain