ebtidaa

Khirad   mando  se  kya   puchhuun  ka  meri  ebtidaa   kya   hai

ka   mein   as   fikr   mein   rahata   hon  meri    intiha   kya   hai

khudi   ko    kr    baland    itna    ka  har    taqder    se   pahle

khuda    bande    se   khud    puche    bata   teri   raza    kya   hai

Leave a Reply