ebtida

Khird   mando    se  kya    puchun   ka   meri   ebtida   kya  hai

ka  mein  as   fikr   mein   rahta  hon   meri    intiha  kya   hai

khudi  ko  kr  baland   itna   ka   har   taqder    se  pahle

khuda   bande    se    khud   puche   bata    teri   raza     kya  hai

maqam   gaftaguu   kya   hai    agr   mein    kimiya   gar   hon

yahi    soz   nafas   hai   or  meri    kimiya    kya   hai

nazr   aaiin    mujhe  taqder   ki   gahraaiyaan    as  mein

na  pucho  ay  hum  nashyn   mujh    se wo  chsham   serma   sa kya  hai

agar   hota   wo  majzuub-e-fara  ngii   as   zamane   mein

to   Iqbal  as  ko  samjhata  maqam   kibriya

nava-e-subha   gahi  ny  jagr   khun  kr   dya  mera

khudya   jas  khata   ki   ye  saza  hai   wo   khata   kya  hai

Leave a Reply