Eid

Muhammad   ky  qadamon   ki  dhool   hai  hum

waselay  Muhammad  se   alay   makhloq   hai  hum

amd  rasool  py  sajh   shakar  bja lain  hum

Muhammad  ky  qadamon  ki dhool   hai   hum

mofly -o- nadari  dykh   ankh   ho nahm

maqam  knrq  py  sang  se  kamr   hoi  khm

Muhammad   ky qadamon  ki   dhool   hai  hum

Leave a Reply